26 NİSAN 2015 PAZAR 09:00
Üye Ol
Üye Girişi
Anasayfa
Bağış
Videolar
Sağlık
Chipli Koşucular
Sosyal Medya Panosu
Foto Galeri
Dünya Maraton Tarih Bilgileri
S.S.S
Kullanım Koşulları

İşbu “Vodafone Maraton Web Portali Şart ve Koşulları” (kısaca “Şart ve Koşullar” olarak anılacaktır), Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin (kısaca “Vodafone” olarak anılacaktır) Pharos Strateji Danışmanlık Ltd. Şti. aracılığı ile sunduğu web portal Vodafone ile kullanıcıları arasında web sayfasının ve sunulan hizmetlerin kullanımı ile oluşan hukuki ilişkiyi düzenlemektedir.

Gizlilik
Aboneden istenen kişisel bilgiler, aboneye "Hizmet" verilebilmesi için gerekli olup, bu kişisel bilgiler Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından veya yetkilendirdiği üçüncü parti firmalar tarafından saklanır.

Vodafone Maraton web portali Vodafone tarafından yetkilendirilmiş üçüncü parti firma aracılığı ile sağlanmakta olup, servisten faydalanmak amacıyla sms gönderen aboneler, servisin sunumu için gereken kişisel bilgilerinin söz konusu üçüncü parti firma/lar ile paylaşılacağını kabul ederler. Bu portal üzerinden verilen kişisel bilgiler, Vodafone, Spor A.Ş. ve işbirliği içinde olduğu kurumlar hariç, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve ticari amaçla kullanılmayacak ya da kullandırılmayacaktır.

İşbu portalin işletilmesi hali hazırda üçüncü parti şirket ve şirket tarafından hizmetin tedarik edildiği diğer kuruluşlar tarafından sağlanmakla birlikte; abone, Vodafone ile şirket arasındaki sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde söz konu hizmetin sağlanmasının ve portalin işletilmesinin Vodafone tarafından belirlenen üçüncü bir kişi/firma tarafından üstlenilmesi durumunda kişisel bilgilerinin Vodafone ve Vodafone tarafından belirlenecek üçüncü kişi/firma ile paylaşılacağını ve bu bilgilerin hizmet kapsamında kullanılacağını da kabul eder.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş., meydana gelebilecek bir sahtecilik/dolandırıcılık ya da herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda yasal merciler ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapabilir ve yasalar tarafından gerekli görülen hallerde ya da adli makamların talebini yerine getirilmesi amacıyla, elde edilen her türlü bilgiyi (kişisel veriler dahil) ifşa edebilir.

Vodafone Maraton portali tüm operatör abonelerine açık olup, portalde yer alan ürün ve hizmetlerden sadece Vodafone aboneleri yararlanabilmektedir.Vodafone Maraton portaline ücretsiz üye olanlar , işbu Şart ve Koşulları ve Gizlilik Koşulları’nı kabul etmiş bulunmakta ve burada belirtilen hükümlerin kendilerini bağladığını kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

Portalde sunulan Hizmet, Vodafone marka bütünlüğü ile iltibas yaratacak şekilde ve/veya birebir kullanılarak, işlenerek ya da adapte edilerek ve burada sayılan kısıtlamalarla sınırlı olmaksızın hiç bir şekilde kullanılamaz. Hizmetleri bu şekilde kullanmak ya da başkaca bir Hizmet oluşturmak yasaktır.

Hizmetlerde ("İçerik") yer alan ya da Hizmetler aracılığıyla erişilebilen (yazılım, veri, bilgi, metin, fotoğraf, görüntü, grafik, logo, sembol, çizim ve diğer materyal ya da hareketli imgeler dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü materyal ya da "İçerik" ile ilgili tüm telif hakları, ticari markalar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları ya Vodafone mülkiyetindedir ya da bunların lisansı/kullanım hakkı Hizmetlerin bir parçası olarak hak sahibi ya da sahipleri tarafından tümüyle Vodafone’a devredilmiş/verilmiştir. "İçerik" ile başka herhangi bir şey yapmak istemeniz halinde, öncelikle bu materyale ait hakların sahibinin yazılı izninizi almanız gerekir. Tüm haklar açıkça saklıdır.

Mülkiyet
Vodafone Maraton portali ile sunulan tüm bilgi, içerik ve yazılımların her türlü fikri mülkiyet hakkı Vodafone’a aittir veya ilgili hak sahipleri tarafından Vodafone’a devredilmiştir/devredilecektir. Portal üzerinden sunulan hiçbir bilgi, içerik ve yazılım Vodafone’un önceden yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

Bölünebilirlik
İşbu Şart ve Koşulların herhangi bir maddesinin ya da hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, bu madde ya da hükmün dışında kalan tüm diğer hükümler bağlayıcılığını koruyacaktır. Böyle bir durumda dahi Kullanıcı, geçersiz hüküm ilgili hukukun izin verdiği ölçüde uygulanmaya devam edeceğini ve işbu Şart ve Koşulların içeriği ve amacı çerçevesinde en azından geçersiz, uygulanamayan ve bağlayıcı olmayan madde ya da hükmünkine benzer bir sonucu kabulleneceğini kabul ve beyan eder.

Bildirimler
Aşağıda belirtilen işlemlerin kullanıcı veya 3.parti tarafından yapılması iş bu portalin kullanım koşullarına aykırıdır.

"İçerik" ve/veya Hizmetten hiperlinkler (deep-linkler dahil) sağlanması ya da yaratılması;
Portal ana sayfasını kopyalama ya da hizmetinin ya da içeriğin herhangi bir kısmının çevresinde ayrıbir çerçeve oluşturulması ("çerçeveleme" olarak biliniyor);
Hizmetin ya da İçeriğin herhangi bir ticari amaçla kullanması;
Hizmetin ve Hizmet aracılığıyla ulaşılan herhangi bir bilginin yasadışı amaçlarla kullanılması;
Müstehcen, pornografik, tehdit edici, ırkçı, bölücü, küçük düşürücü, milli güvenliğe aykırı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı, üçüncü kişileri tahkir edici, teşhirci, uygunsuz, güven sarsıcı ya da başka herhangi bir surette yasa dışı olan herhangi bir mesaj, bilgi ya da resmin yayınlanması, yüklenmesi ya da iletilmesi için hizmetin kullanılması;
Gizlilik hakları dahil, başkalarının haklarının taciz,tehdit edilmesi, bir başkasınıın taklit ya da başka bir şekilde ihlal edilmesi;
Diğer kullanıcıların Hizmeti kullanmasını ve bunlardan faydalanmasını engellemek amacıyla başka bilgisayarların hack'lemesi, aşırı trafik taleplerinde bulunulması, probe ya da port scan yapılması, virüs, mail bomb, chain letters ya da piramit şemaları bulaştırılması;
Mevzuata aykırı şekilde diğer kişilerin kişisel bilgilerini toplanması ve işlenmesi;
Ürün ya da Hizmet satışı için reklam yapılması ya da teklifte bulunulması;
Telif hakkı dahil başkalarının fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi;
Hizmetin kullanıcıları hakkında bilgi toplanması ya da yetkisiz ya da izinsiz olarak junk ya da bulk ("spam" olarak da bilinen) e-mail gönderilmesi ya da başka bir şekilde dağıtılması amacıyla Hizmetin kullanılması;
Kendi münhasır ve mutlak takdirimize göre uygunsuz ya da kabul edilemez olduğunu ya da marka ve itibarımıza zarar verme olasılığı bulunduğunu düşündüğümüz bir şekilde, Hizmetin ya da İçeriğin kullanılması.

Başka birinin Hizmete ya da İçeriğe erişiminizi kullanmasından kaynaklanmış olsa bile, Hizmetin ya da İçeriğin kötüye kullanımından siz sorumlu olacaksınız. Sizin ya da üçüncü kişilerin Hizmete ilişkin olarak koyduğu ya da koymaya çalıştığı herhangi bir materyali silme, çıkarma, değiştirme ya da reddetme, Hizmete erişiminizi bloke etme ya da durdurma ve bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir şekilde ihlalini engellemek ya da gidermek için takdiri bize ait olmak üzere gerekli gördüğümüz diğer her türlü aksiyonu alma hakkımız saklıdır. "İçerik"te ya da Hizmette bu Hüküm ve Koşulları ihlal edeceğini makul surette düşündüğünüz herhangi bir "İçerik" ya da üçüncü kişi materyali kullanıcı tarafından portalin işletmecisi Pharos Strateji Danışmanlık Ltd. Şti.’ ye bildirilmelidir.

Vodafone Maraton Portal’ inde verilen "İçerik Hizmet"lerini ihlal ettiğinizi ya da ihlal edebileceğinizi düşünmemiz halinde verdiğimiz hizmeti durdurma hakkımız bulunmaktadır.

Bu Sözleşme'nin hüküm ve koşullarının muhtemel bir ihlalini araştırmak ya da engellemek için Hizmetlere erişiminizi durdurursak, bu Sözleşme bu durdurma süresinde de geçerli olmaya devam edecektir.

Vodafone; teknik, ticari ya da işletimsel sebeplerle ya da kamu yararına ilişkin sebeplerle bu portalde sunduğu içerik hizmetleri her zaman genel olarak geri çekebilir ya da değiştirebilir. Durdurma, geri alma ya da değişiklik sebebine bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu işlemler tarafların doğmuş hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.